ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Παραγγελίες

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, σας αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει με τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας και τα είδη των προϊόντων που έχει παραγγείλει. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη σε κάποιο ή κάποια από τα προϊόντα που επιλέξατε, τότε η Εταιρεία μας θα έλθει σε επαφή μαζί σας (μέσω email ή τηλεφώνου) προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Η ΘΕΤΙΣ είναι εναρμονισμένη με την Ελληνική νομοθεσία περί των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνετε, χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγγελία και την ενημέρωσή σας και δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Προετοιμασία παραγγελιών

Τα προϊόντα θα ετοιμάζονται και θα συσκευάζονται εντός 48 ωρών εργάσιμης μέρας μετά από την πληρωμή τους. Τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες που υποβάλλονται Σάββατα, Κυριακές ή αργίες θα εκτελούνται μέσα στις 2 επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

Αποστολή

Η αποστολή των παραγγελιών θα γίνεται αμέσως μετά την τελική τους συσκευασία στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία 

Παράδοση

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεών της. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι το μέγιστο, υπό κανονικές συνθήκες, 24 ώρες μετά την αποστολή της. Η ώρα παράδοσης της παραγγελίας συμφωνείται μετά από επικοινωνία με τον πελάτη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχο της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας.

Κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας σας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά το άθικτο της συσκευασίας και την κατάσταση των προϊόντων που παραλαμβάνετε προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν λάθη.

Τιμές

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως.

Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του είτε καλώντας στο 2665025310 είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας αναφέροντας τον κωδικό της παραγγελίας, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας. Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω.

Επιστροφές προϊόντων

Γενική πολιτική επιστροφών εταιρείας

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποιο προϊόν μας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να το επιστρέψετε και να το αντικαταστήσετε με κάποιο άλλο. Σύμφωνα με την γενική πολιτική επιστροφών της εταιρείας, ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει προϊόντα και να ζητήσει την αντικατάστασή τους εντός προθεσμίας 20 ημερών από την πώληση και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους ως κατωτέρω και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς παλαιού και νέου προϊόντος, πλην της παράδοσης σε φυσικό κατάστημα.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.). 

Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: · προμήθεια βιβλίων εκδοτικών οίκων εσωτερικού και εξωτερικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή · προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών · προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως πλαστελίνες, μαρκαδόροι κ.λπ. 

Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.